Inhalt

De historische "Fürstenwall"

De historische "Fürstenwall"

De Fürstenwall is een uit de middeleeuwen stammende vestingsmuur met twee prachtig gerestaureerde verdedigingstorens.
Fürstenwall © Ulrich Arendt
Fürstenwall © www.AndreasLander.de
Fürstenwall © www.AndreasLander.de
Fürstenwall mit Bastion Cleve © www.AndreasLander.de
Fürstenwall © www.AndreasLander.de

Historische Achtergrond  

Even ten zuiden van de "Strombrücke" voert een voetgangersbrug u naar de Fürstenwall – één van de eerste openbare burgerpromenades in Duitsland, die rond 1720 onder Fürst Leopold von Anhalt-Dessau (uit het Huis van Oranje) werd aangelegd en uit voormalige vestingswerken is ontstaan.

Het Vestingsbolwerk  

Tijdens de uitbreiding van de vestingsbouwwerken zijn rond 1430 de verdedigingstorens „Hinter der Möllenvogtei“ en „Kiek in die Köken“ gebouwd.

De toren „Kiek in de Köken“ dankt zijn naam aan het feit, dat men vanaf hier in de keuken van de aartsbischop kon kijken. In totaal werden rond 1430 5 verdedigingstorens gebouwd, die overigens niet altijd door de vestingsmuur met elkaar verbonden waren.

De stadsmuur tussen de verdedigingstorens werd pas in 1525 gebouwd. Doordat zich door de jaren heen de strategische oorlogsvoering verder ontwikkelde, werden de ruimtes tussen te stadsmuren met aarde opgevuld, zodat op deze manier de eerste burgerpromenade van Duitsland ontstond.

Het Domkwartier  

Via de Remtergang voert uw wandeling u langs een prachtig gerestaureerd vakwerkhuis, het oudste woonhuis van het middeleeuwse centrum van Maagdenburg. Van hieruit staat u direkt tegenover het symbool van de stad, de Dom van de Hl. Mauritius en de Hl. Katharina.

Maarten Luther

Das mittelalterliche Stadttor am Möllenvogteigarten in der Nähe des Domes mag schon Martin Luther durchschritten haben. In der Nähe befand sich die Unterkunft der „Brüder vom Gemeinsamen Leben“, bei denen der 14-jährige Luther zur Schule ging.

In de tijd van Maarten Luther bevond zich op deze plek het onderkomen van de "Broeders van het Gemeene Leven", waar Maarten Luther op 14-jarige leeftijd naar school ging. Ging hij dagelijks door deze, nog steeds bewaard gebleven stadspoort?